Hissar

Håll hissarna rena

Det är viktigt att vi hjälps åt med att hålla hissarna och entréerna fria från grus och damm, eftersom det är typiskt att sådant kan sätta sig i maskineriet och orsaka stopp.

Undvik samtal till hissjouren

Viktigt att tänka på är också att inte direkt ringa till Hissjouren då detta kan medföra onödiga kostnader. Ring i första hand till någon representant för styrelsen  och om det är akut  till Hissjouren.

Ett tips är att ha alla telefonnummer inprogrammerade i mobilen.