Föreningsstämma 2019

Årets föreningsstämma kommer att äga rum tisdagen den 21 maj.

Tid: 19:00
Plats: Länkarnas hus Blomgatan 28