Renovering av stenläggning framför entréerna

Måndagen den 16 december kommer vi att påbörja renovering av stenläggningen framför flera av entréerna i föreningen. Anledningen är att vid ett flertal entréer har stenar ramlat ner och att skadedjur har varit på plats och grävt. Vi kommer att börja att lägga om stenar och fylla igen hål på entréerna mot gatan på Regnstigen 12, 14 och 16 samt Solgatan 7 och 9. Även sidan mot gården på Regnstigen 12 kommer åtgärdas.

Efter jul kommer även övriga entréer att ses över och åtgärdas. Det kommer innebära att dessa entréer kommer spärras av under arbetet och vi ber er använda den motsatta utgången.