Leverantörer

Här hittar du kontaktuppgifter till Solregnets produkt- och tjänsteleverantörer. Skriv gärna ut och förvara dessa nummer lätt åtkomliga.

Tjänst leverantör Kontakt/Övrigt
Fastighetsförvaltare Nordstaden Stockholm AB Tel: 08-32 40 60 (Mån-Fre 8-16)
E-post: info@nordstaden.se
Hemsida: www.nordstadenstockholm.se
Mer information
Blankett för autogiro
Försäkringar Fullvärdesförsäkring för fastigheten hos Länsförsäkringar Stockholm. Observera att denna försäkring inte täcker skador i den enskilda lägenhet om det inte har uppkommit genom sådant som föreningen är ansvarig för.
Vi uppmanar alla bostadsrättsinnehavarna att tillse att de har ett fullgott bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring.
Elnät Vattenfall Kundtjänst: 020-82 00 00
Fjärrvärme Norrenergi Kundtjänst: 08-475 04 00, Sköter fjärrvärme och fjärrkyla i kommunen
Grovsopor Vi har  container på gården cirka två ggr/ år för detta. Datum meddelas på de digitala anslags-tavlorna och till Facebookgruppen. Vitvaror som spisar och kylar skall alltid köras till Bromma återvinningscentral. Miljöfarligt avfall lämnas också in på Bromma ÅVC. I Solna Centrum finns dessutom behållare för småel och batterier.
Städning Evident Clean 08-7495570
Hissar I.T.K  AB 08-56435010
Kabel-TV och Bredband Telenor 020-222 222
Skadedjur Anticimex 08-51 76 34 00. Om man har skadedjur i lägenheten behöver man bara ange att fastighetsförsäkringen är hos Länsförsäkringar. Om det är skadedjur i gemensamma utrymmen så måste någon ansvarig för fastigheten ringa.