Styrelsen

Fastighetsförvaltning

Vår kamerala (ekonomiska) förvaltning och fastighetsskötsel sköts av Nordstaden Stockholm AB. Du kan kontakta Nordstaden direkt när du har frågor som rör din avgift/hyra, pantsättning, felanmälningar, frågor om fastigheten, renovering etc.
Telefon: 08-32 40 60 (Mån-Fre 8-16)
E-post: info@nordstaden.se
Hemsida: www.nordstadenstockholm.se

Kontaktuppgifter till styrelsen

Namn Roll Tel
Maria McBeath Ordförande 0736-8 53 559
Göran Grimborn Ledamot
Greta Norelius Ledamot  0768-594715
Jan Otterström Ledamot  0705-197560
Dmitrij Polivoda Ledamot 0707-641 134
Robin Zenlander Ledamot 0725-823427
 Rusul Alobaidi  Suppleant
 

Kais Lemmouh

 

Internrevisor

 

0736-814463