Styrelsen

Fastighetsförvaltning

Vår kamerala (ekonomiska) förvaltning och fastighetsskötsel sköts av Nordstaden Stockholm AB. Du kan kontakta Nordstaden direkt när du har frågor som rör din avgift/hyra, pantsättning, felanmälningar, frågor om fastigheten, renovering etc.
Telefon: 08-32 40 60 (Mån-Fre 8-16)
E-post: info@nordstaden.se
Hemsida: www.nordstadenstockholm.se

Kontaktuppgifter till styrelsen

Namn Roll Tel
Maria McBeath Ordförande 073-68 53 559
Göran Grimborn Ledamot
Greta Norelius Ledamot 0768-594 715
Jan Otterström Ledamot 0705-197 560
Sofie Jansson  Ledamot  0702-402287
Orvar Strömberg Ledamot 0733-372 884
Robin Zenlander Suppleant
 

Kais Lemmouh

 

Internrevisor

 

073-6814463