Ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel

Vår ekonomiska förvaltning och fastighetsskötsel sköts av Nordstaden Stockholm AB. Du kan kontakta Nordstaden direkt när du har frågor som rör din avgift/hyra, pantsättning, felanmälningar, frågor om fastigheten, renovering etc.

Nordstaden Stockholm AB
Storgatan 45
171 52 Solna

Telefon: 08-32 40 60 (Mån-Fre 8-16)
E-post: info@nordstaden.se
Hemsida: www.nordstaden.se (här finns även formulär för felanmälan)

Fastighetsjour (endast akuta ärenden)
Telefon: 08-18 70 00