Valberedning

Valberedningen söker kontinuerligt kontakt med medlemmar för att se vilka som kan tänka sig ett uppdrag nästkommande period. Kunskap i ekonomi, teknik, fastighetsskötsel, juridik, logistik efterfrågas liksom erfarenhet av styrelsearbete.

Valberedningens uppgift är att samordna förslag på medlemmar till olika förtroendeposter.

Hör av dig till valberedningen (se mail nedan) om du vill anmäla ditt intresse för styrelsearbete eller nominera någon annan

I valberedningen ingår:

George Demirtzoglou                                  Abraham Araia                        Greta Norelius
Tel: 0735-32 33 54                                      Tel 0708-61 74 74
george.demirtzoglou@hotmail.com          adiger91@gmail.com.             greta.norelius@gmail.com