Valberedning

Valberedningen söker kontinuerligt kontakt med medlemmar för att se vilka som kan tänka sig ett uppdrag nästkommande period. Kunskap i ekonomi, teknik, fastighetsskötsel, juridik, logistik efterfrågas liksom erfarenhet av styrelsearbete.

Valberedningens uppgift är att samordna förslag på medlemmar till olika förtroendeposter.

Hör av dig till valberedningen (se mail nedan) om du vill anmäla ditt intresse för styrelsearbete eller nominera någon annan 

I valberedningen ingår:

George Demirtzoglou                                  Greta Norelius                            Araia Abraham
Regnstigen 12                                              Regnstigen 10                            Regnstigen 12 george.demirtzoglou@hotmail.com          greta.norelius@gmail.com        adiger91@gmail.com