Hyr ut i andrahand


Brf Solregnet följer bostadsrättslagen och hyresnämndens praxis vid behandlingen av ansökningar om upplåtelser i andra hand. Därutöver gäller följande regler för andrahandsupplåtelser inom Brf Solregnet.

Varje medlem har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand under 12 månader utan att lämna in specifikt intyg för skälet till upplåtelsen, skälet måste dock alltid anges. Dessa 12 månader kan delas upp i perioder.

Vid upplåtelsemer än 12 månader måste specifikt intyg för andrahandsupplåtelsen lämnas in. Samtycke medges om;

1) beaktansvärda skäl finns
2) andrahandshyresgästen är en skötsam person


Exempel på hur reglerna tillämpas i föreningen

  • Samtycke för att vara provsambo medges i högst 12 månader (inget intyg krävs)

  • Vid studier ges samtycke längst under den tid studierna omfattar (intyg om mer än 12 månader)

  • Vid tillfälligt arbete på annan ort ges samtycke i högst tre år (intyg, exempelvis anställningskontrakt, om mer än 12 månader)

  • Vid andra beaktansvärda skäl bedöms skälig tid från fall till fall beroende på omständigheterna (intyg om mer än 12 månader)

Observera att olovlig andrahandsuthyrning ger föreningen rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren. Det är därför viktigt att du lämnar in en ansökan i god tid innan du har tänkt hyra ut din lägenhet.

Förnyad ansökan skall lämnas in till styrelsen innan tiden för godkänd andrahandsupplåtelse går ut.

Informera din hyresgäst om de regler som gäller i föreningen. Du är ansvarig för att hyresgästen sköter sig. Påminn också hyresgästen att adressändra till c/o ditt efternamn så kommer posten lättare fram.

Blanketten för andrahandsuthyrning hittar du i Dokumentarkivet . Du kan fylla i, skriva ut och signera. Lägg ett exemplar i Styrelsens brevlåda på Regnstigen 2.

Vid vistelse utomlands måste en fullmakt lämnas till föreningen där det framgår vem som kan företräda dig i ditt ställe.