Golvbrunn

Hälften av alla försäkringsskador är vattenskador.

Orsaken är ofta diskmaskiner där läckande slangar skadar golv, vägg och köksinredning. Dusch och badutrymmet är också en källa till problem där trasigt kakel, dåliga golvbrunnar och felaktigt utfärda tätskikt ställer till med stora och dyra skador.

Försäkringsbolagen skyddar sig mot detta med höga premier, självrisker och korta avskrivningstider.

Läs nedan om hur din golvbrunn fungerar och varför det är så viktigt att skruva tillbaka brunnslocket efter varje rengöring. Observera att om din golvbrunn är av annan modell kan andra instruktioner gälla. Vid osäkerhet, ta kontakt med en rörmokare.

Undvik vattenskada

Golvbrunn, klämlist

Golvbrunnen är ingjuten i betongplattan. Sedan är plastmattan nervikt och limmad mot insidan av brunnen. För att få god tätning av plastmattan sätter man en klämmlist runt brunnen. Notera är att golvläggaren som varit i farten har skurit mattan för snävt på ett ställe.

Golvbrunn, klämring

Klämringen på plats. Nu till vattenlåset. Detta hjälper till att hålla dålig luft från stammarn borta men hjälper inte mot lukt som beror på dålig rengöring. I brunnen samlas smuts, tvålrester, hår och damm och blir snart en illaluktande sörja.

Golvbrunn, lock

Då locket till vattenlåset ligger under vattenytan i brunnen kommer ingen lukt den vägen. Locket tätar också mot en gummikant i utloppsröret. Här har många järnskruvar som har rostat sönder och där tätar inte locket lika bra. I överkant på bilden ser man att inte plastmattan kommer ner under klämmringen och utgör en stor risk för vatteninträngning. Får betongplattan under mattan en gång tag i fukten börjar de kapilära krafterna suga.

Golvbrunn, skruvar

Så till skruvarna. Det är först när locket är nedskruvat på plats som klämmringen gör nytta. Den pressas ner mot mattan av brunnslocket. Så gott folk, dit med skruvarna. Och glöm inte att kolla kopplingarna till diskmaskinen hå och då. Är Ni osäkra så kanske Ni skall ta hem någon som kollar och ev. byter gamla torra plastslangar.