Ombyggnation/renovering

Observera att om du planerar att göra om i din lägenhet måste du ladda ner och fylla i Ansökan om tillstånd för renovering via Blankettarkivet. Detta för att säkerställa att alla renoveringar görs på ett fackmannamässigt sätt.

I dokumentet beskriver ni vad som ska göras och när, samt intygar att:

  • arbetet kommer utföras av person(er) med lämplig auktorisering / behörighet för det arbete som skall utföras

  • arbetet kommer utföras inom ramen för de tider på dygnet som anges i föreningens trivselregler

  • vid badrumsrenovering kommer badrummet torkas ut ordentligt och golvbrunnen justeras (om så ej tidigare skett)

  • vid byte av köksfläkt installeras en kolfilterfläkt eller fläkt med spjäll (inte motor)

  • du/ni ansvarar helt och hållet för att de som utför jobbet kommer att iaktta god hantverkssed, följa föreningens stadgar och regler och till exempel inte skräpa ner eller på annat sätt störa de boende

  • ni meddelar styrelsen när arbetet är avslutat för att styrelsen därmed ska kunna initiera en eventuell besiktning av arbetet som du/ni lämnar tillträde till