Kontaktuppgifter

Telefonnummer till förvaltningen (Nordstaden):
08-32 40 60 
Måndag-fredag: 09:00-16:00 

E-postadress till styrelsen:
styrelsen@solregnet.se