Energiförbrukning

De boende i en bostadsrättsförening har ofta stora möjligheter att påverka föreningens energianvändning, både genom egna åtgärder i lägenheten och genom mer omfattande åtgärder i fastigheten som byte av uppvärmningssystem. Här följer information om ett antal åtgärder: