Leverantörer

Här hittar du kontaktuppgifter till Solregnets produkt- och tjänsteleverantörer. Skriv gärna ut och förvara dessa nummer lätt åtkomliga.

Tjänst

Fastighetsförvaltning:

Försäkringar:

Fullvärdesförsäkring för fastigheten hos Länsförsäkringar Stockholm.

Observera att denna försäkring inte täcker skador i den enskilda lägenhet om det inte har uppkommit genom sådant som föreningen är ansvarig för.
Vi uppmanar alla bostadsrättsinnehavarna att tillse att de har ett fullgott bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring.

Elnät:

Vattenfall

Kundtjänst: 020-82 00 00

Fjärrvärme:

Norrenergi

Kundtjänst: 08-475 04 00, Sköter fjärrvärme och fjärrkyla i kommunen

Grovsopor:

Vi har container på gården vanligtvis två ggr/ år för detta. Datum meddelas på de digitala anslags-tavlorna och till Facebookgruppen.

Vitvaror som spisar och kylar skall alltid köras till Bromma återvinningscentral. Miljöfarligt avfall lämnas också in på Bromma ÅVC. I Solna Centrum finns dessutom behållare för småel och batterier.

Städning:

Evident Clean

08-7495570

Hissar:

I.T.K AB

08-56435010

Fiber-TV (IPTV) och Bredband:

020-222 222

Skadedjur:

Anticimex

08-51 76 34 00. Om man har skadedjur i sin egen lägenheten behöver man bara ange att fastighetsförsäkringen är hos Länsförsäkringar. Om det är skadedjur i gemensamma utrymmen så måste någon ansvarig för fastigheten ringa.