Mäklarinformation


Avgifter

Inga avgiftshöjningar eller större renoveringar är planerade i dagsläget.
Vatten, värme och förråd ingår i månadsavgiften (ingen individuell mätning av vatten eller värme). Obligatoriskt tillägg för bredband och digitalt TV-utbud via Telenor om 50 kr/månad tillkommer.

Medlem ansvarar själva för hemförsäkring inkl bostadsrättstillägg samt elavtal

Föreningen

  • Föreningen äger marken fastigheten står på

  • Alla förråd, liksom tvättstugor ligger i källarplan. Föreningen har inga ytterligare förråd att hyra ut

  • Låsta cykelrum finns att tillgå vid ingång till resp. port

  • Föreningen saknar övernattningslägenhet och samlingslokal

  • Avseende finansiell och övrig information (inkl lån) hänvisas till föreningens årsredovisning

  • Avseende aktuella stadgar och ordningsregler, se Blankettarkivet

Garage

Föreningen saknar eget garage och parkeringsplatser. Dock finns ofta vakanta platser hos grannföreningen Brf Rudan. Förfrågan kan göras hos Aimo park tel 0771-969006.

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

Föreningen godkänner delat ägande i form av barn och förälder liksom delat boende.

Vi godkänner inte juridisk person.

Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas: 

Brf Solregnet
c/o Nordstaden
Storgatan 45
17152 Solna

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.

Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Solregnet
c/o Nordstaden
Storgatan 45
17152 Solna

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Lägenhetsutdrag

Medlemmar och banker kan få ett lägenhetsutdrag genom att kontakta vår förvaltare Nordstaden.

Föreningens lägenhetsnummer

Är det som står på avgiftsavi och ytterdörrskarm. Det används vid kontakt med föreningen och föreningens förvaltare exempelvis vid en felanmälan.
Skatteverkets lägenhetsnummer är det som finns i entréerna och används vid post och till Skatteverket, om du exempelvis ska söka rot- eller rutavdrag.

 

Tillträde och nycklar

Om det i överlåtelseavtalet står ett datum och ”eller enligt överenskommelse” så skall den tillträdande medlemmen informera styrelsen det datum inflyttning ska ske.

Alla nycklar till lägenhet samt nyckelbrickor till tvättstugor och ytterport skall vid överlåtelsen överlämnas till den tillträdande medlemmen/mäklare.