Nyheter

 

16 JUNI 2016

TV och bredband

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Telenor som leverantör av fiberteve, bredband samt möjligheter till telefoni.

Ring 020-222 222 för att aktivera dina tjänster som ingår eller om du har frågor kring ditt abonnemang. Läs mer här.

25 NOVEMBER 2013

Felanmälan armaturer

ALL FELANMÄLAN GÄLLANDE DE NYA ARMATURERNA OCH ÖVRIG BELYSNING SKA GÖRAS TILL STYRELSEN OCH INTE TILL NORDSTADEN.

Augusti 2022

Styrelsen

Kontaktuppgifter till och namn på styrelsen finns på hemsidan och på den digitala anslagstavlan i varje port.

Augusti 2022

Facebook

Glöm inte vår facebook sida! Klicka på länken här bredvid:)

Augusti 2022

Papperskorgar

På gården finns ett antal papperskorgar för att det ska vara lättare att hålla rent på gården. Eftersom vi inte har någon som regelbundet tömmer dessa måste vi alla hjälpas åt. Märker du att det börjar bli fullt, ta ur påsen och släng den, nya påsar ligger i botten av papperskorgen. Finns det ingen påse, så ta från en annan papperskorg och meddela styrelsen så vi kan fylla på med nya.

Tänk också på att papperskorgarna inte är avsedda att användas och fyllas upp när man har aktiviteter som grillning eller picknick på gården, har du mycket sopor så ta hand om de själv direkt.

Augusti 2022

Avfall och grovsopor

Grovsopor inkl. elskrot lämnas förslagsvis på Bromma återvinningscentral:
Linda Gårdsväg 16
168 74 Bromma (infart vid Bromma Golf)

Öppettider:
Mån-tor kl 10-20
Fre-sön kl 9-17
(med reservation för ändringar under t.ex. röda dagar)

Två gånger per år, på höst- och vårstäddagen finns även containrar för grovsopor och elskrot utställda på innergården .

OBS! Grovsopor får inte förvaras i källargångar, trapphus eller andra allmänna utrymmen i väntan på städdagen, detta bryter mot lagen. Förvaring måste ske i egna utrymmen (i lägenhet eller inne i låst källarförråd)

/Styrelsen

Augusti 2022

Hobbyrum

Hobbyrummet hittar du på gaveln till Regnstigen 12 och med din ”husmorsnyckel” låser du upp dörren. Tänk på att städa efter dig när du är klar och se till att dörren är stängd och låst.
/styrelsen

Augusti 2022

Information om fuktskador i originalrum

Våra hus är byggda 1985 och åldern börjar visa sig. Om ditt badrum är i originalskick kanske det är dags för renovering. Golvbrunnarnas beskaffenhet gör att risken för vattenskador är stor, för att inte säga förväntad efter nästan 25 år

Många golvbrunnar saknar skruvarna som fäster locket vid brunnen och ser till att täta glipan mellan plastmattan och betonggolvet under. Plastmattor har dessutom en begränsad livslängd och börjar krympa och släppa underlaget efter ett tag.

Det är viktigt att ingen fukt byggs in i betongen mellan vävningsplanen och att eventuella vattenskador torkas ut. Därför ger föreningen ersättning för följande:
Halva kostnaden av besiktning av eventuell fuktskada.
Kostnaden för uttorkning runt golvbrunnen vid konstaterad fuktskada.

Ersättning utgår endast om företag utsedda av föreningen används.

Bostadsinnehavaren tar kostnaden för:
Bostadsinnehavaren är enligt föreningens stadgar skyldig att själv svara för underhåll av sin bostad. När det gäller badrummen ser våra skyldigheter som bostadsinnehavare ut så här
all inredning i badrum, ytskikt ner till och inklusive fuktisolerande skikt (inklusive gipsskivor, ledningar för avlopp och vatten
golvbrunn
(mer detaljerat se paragraf 5 i stadgarna, Återfinnes www.solregnet.se/om solregnet/dokumentarkiv)

Om du misstänker att du har en fuktskada vid golvbrunnen gör så här:
Kontakta Nordstaden tfn 08-32 40 60 för en besiktning och eventuell uttorkning.
Arbetet görs av företag som föreningen har avtal med och fakturorna för det som föreningen står för går direkt till föreningen.

Om tänker renovera badrummet glöm inte att skicka in en ansökan. Finns på Solregnet.se i dokumentarkiv.

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

styrelsen@solregnet.se

Med vänliga hälsningar styrelsen för Brf Solregnet

Augusti 2022

Sophantering

När sopkärlen är fulla, var snäll att uppsök ett annat. Om du ställer soppåsen bredvid sopkärlet så kommer garanterat både fåglar och råttor att besöka dina soppåsar. Det finns flera stycken kärl i området och det hinner sällan bli fullt i alla. Glöm inte heller att sortera dina sopor, släng tidningar, glas, plast och pappersförpackningar vid sopstationen i korsningen Blomgatan/Västra vägen.